Pemkot PGA

Masjid Perdipe, salahsatu masjid tertua